Onze kwaliteit Bij Carrosserie Plevoets heeft men altijd ingezien dat kwaliteit de sleutel is tot een goede verstandhouding met de klant. Daarom werd reeds van in het begin gestreefd naar de best mogelijke kwaliteit. Doorheen de jaren heeft Carrosserie Plevoets dan ook een hoog kwaliteitsniveau behaald waardoor verschillende kwaliteitslabels officiëel mogen gedragen worden.

Kwaliteit hangt uiteraard nauw samen met enerzijds goed opgeleid personeel en gedegen en moderne apparatuur, gereedschappen en technieken anderzijds. Deze apparatuur wordt geregeld vernieuwd om de technische evolutie te volgen ! Stilstand is achteruitgang.

Wist u trouwens dat Carrosserie Plevoets de fabrieksgarantie overneemt op herstelde onderdelen ? Ook dit is één van onze services naar u als klant !


Klik op onderstaande balken voor meer nieuws !

Sinds 2012 : BASF Bright

Het Bright BASF Quality Repair Program is een gloednieuw kwaliteitsprogramma van BASF Coatings Services voor carrosseriebedrijven, voor hun klanten en voor de verzekeringsmaatschappijen. Elk Bright carrosseriebedrijf engageert zich om continu beter te doen op het vlak van kwaliteit, efficiëntie en service. Het doel? Maximale klantentevredenheid. En daar hebben we allemaal baat bij.

U herkent de deelnemers van het Bright BASF Quality Repair Program aan het Bright logo en het bijhorende Bright Certificaat !

Hoe maakt Bright het verschil ?
 • een kostefficiënte aanpak
 • snelheid
 • correcte communicatie
 • constante kwaliteit
 • klantgerichte service

Sinds 2008 : Axial/Crash - Een groepering van vooruitstrevende carrosseriebedrijven

Axial Belgium werd opgericht met het doel u een professionele oplossing aan te bieden voor het beheren en herstellen van uw autoschades. Of u nu vlootbeheerder, leasingbedrijf, verzekeraar of makelaar bent, wij halen steeds voor u en uw klanten het onderste uit de kan : individuele of gegroepeerde statistieken, open communicatie en gezamenlijke schadeopvolging zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.
Elf vooruitstrevende, gerenommeerde Belgische carrosseriebedrijven namen het initiatief tot oprichting van dit unieke samenwerkingsverband.

Gelegen in alle regio's van België biedt Crash/Axial u op dit ogenblik een uitgebreid netwerk van 26 koetswerkherstellers !
Openheid van geest, innovatieve werkmethodes en een gezamenlijke aanpak zijn de voornaamste troeven.

Wat biedt de tool KNOW van Axial ?
 • Volg uw schadedossier elektronisch op met behulp van deze Internet toepassing
 • Details zoals de geplande afleverdatum, de naam van de hersteller, zijn e-mail en een fotodossier zijn opvraagbaar
 • Mits ingave van uw nummerplaat krijgt u de gegevens te zien over uw in herstelling zijnde voertuig.

Sinds 2002 : Erkenning door verzekeringsmaatschappijen

Reeds geruime tijd is Carrosserie Plevoets erkend hersteller van verschillende verzekeringsmaatschappijen. Hetgeen het vertrouwen van deze maatschappijen in onze werkzaamheden uitdrukt. Carrosserie Plevoets is sinds 2002 o.a. erkend hersteller voor onderstaande verzekeringsmaatschappijen (volledige lijst) :
 • Ethias
 • AG Insurance
 • ING
 • PV
 • Generali Group
 • AXA
 • Vivium
 • Allianz
 • Actel Direct
 • DVV
 • Andere....

Sinds 2000: ISO 9002 certificatie (later omgevormd tot ISO 9001:2008)

Omdat een continue verbetering en optimalisatie van de bedrijfsprocessen belangrijk is, werd in 1999 beslist om het kwaliteitssysteem ISO9002 in te voeren. Sedert 2000 mag dit label dan ook gedragen worden zodat klanten zich tot het bedrijf kunnen wenden, in de wetenschap dat alles volgens afspraak zal hersteld worden. Later werd ISO 9002 omgevormd tot ISO 9001:2008.

Omdat de ISO 9002 certificatie een vaag begrip blijft voor velen herhalen we hier de definitie van een ISO certificaat zoal gegeven door KIWA (certificiërings organisatie):

Een certificaat is een document waarin een onafhankelijke instantie kenbaar maakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een duidelijk omschreven product, proces, dienst of managementsysteem in overeenstemming is met een bepaalde norm of met een ander eisenstellend document. Een certificaat is dus een kwaliteitsverklaring. De onafhankelijke instantie ziet er met regelmaat op toe dat conform de eisen geleverd wordt.

Bron: website KIWA Belgium

Sinds 1989: Eurogarant - label

Reeds in 1989 behaalde Carrosserie Plevoets het EuroGarant kwaliteitslabel.
Dit kwaliteitslabel houdt enkele verbintenissen in ten opzichte van de klant. Deze worden door EuroGarant zelf opgesteld en omvatten volgende punten:
 • Het leveren van de beste kwaliteit aan een correcte prijs
 • De herstelling steeds uitvoeren conform het bestek
 • Steeds werken met hoogst-gekwalificeerde personeelsleden
 • Altijd onze werkplaats respecteren en ze ordelijk en netjes houden
 • Steeds het garantiecertificaat Eurogarant afleveren bij een Eurogarantherstelling
 • Klachten van klanten steeds ernstig nemen en steeds de beste oplossing zoeken voor alle partijen
 • De klant op voorhand verwittigen indien een afspraak niet kan worden nageleefd
 • Steeds originele wisselstukken gebruiken of wisselstukken met fabriekswaarborg bij een Eurogarantherstelling
 • Steeds de beste kwaliteit nastreven
 • Milieu-vriendelijk werken
 • Ons persoonlijk inzetten om de wensen van de klant te vervullen
 • Het voertuig van de klant met de grootste zorg behandelen

Carrosserie Plevoets dankt graag onze trouwe leveranciers en klanten

Carrosserie werkt voor zijn producten en activiteiten samen met heel wat toeleveranciers. Wij wensen hen dan ook een plaatsje geven op onze site om hen voor hun jarenlange samenwerking te bedanken !

Ook willen we niet vergeten onze klanten te danken voor hun vertrouwen in ons !

Contact

Carrosserie Plevoets

Hasseltsesteenweg 153

3800 Sint-TruidenTel : 011/68.43.50

Fax : 011/69.16.10

BTW : BE0641.461.790


carrosserie@plevoets.beContactpagina - Google Maps - Foto Album

Openingsuren

Maandag : 8u-12u & 13u-18u

Dinsdag : 8u-12u & 13u-18u

Woensdag : 8u-12u & 13u-18u

Donderdag : 8u-12u & 13u-18u

Vrijdag : 8u-12u & 13u-19u


Zaterdag : 9u-12u

Zondag : gesloten
Erkende verzekeringen
Onze vervangwagens
Plevoets film